wA3YpfKxc1H5b6gA8z2UXTTnow9YXTJmWk9ozlHB8l7eqA85s21SVbpkdN1DyKfI

Registrering og kjøp av Solarieopplæringen

Solarieopplæringen gjennomføres som et nettbasert selvstudium, og dekker de emnene som du kan forvente å få spørsmål om i Solarieprøven.

Pris på produktet: 1 720,-