EPOlhWfnkn4lIYlEwlR3v9odH7FSWSXY0fOJkSde6BiJlIevNEa8hRoJYkcpIdnA

Registrering og kjøp av Solarieopplæringen

Solarieopplæringen gjennomføres som et nettbasert selvstudium, og dekker de emnene som du kan forvente å få spørsmål om i Solarieprøven.

Pris på produktet: 1 720,-