Personvernerklæring

Vi bruker cookies.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er behandlingsansvarlig, og Norsk Test as er databehandler for personopplysninger som behandles av dette nettstedet.

Hvilke personopplysninger blir behandlet..

Listen nedenfor inneholder opplysninger vi kan be om (vi innhenter ikke opplysninger utover det du gir oss). Hvilke opplysninger som blir registrert for en gitt oppgave er avhengig av oppgaven. Vi krever at du oppgir alle opplysninger som er merket som påkrevd for å få tilgang til en tjeneste.

data beskrivelse
nødvendig for
beviset
gjennomføring av
solarieprøven
statistikk
resett passord
sms
resett passord
epost
påkrevd
fra bruker
navn Nødvendig for identifikasjon, skrives på beviset ja ja ja
adresse Nødvendig for å sende beviset til kandidaten ja ja
epost Support, pålogging - og annen kommunikasjon med Kandidaten ja ja ja
mobil Brukes til å generere unikt brukernavn og ved ønske om resetting av passord på sms ja ja
fødselsdato For kontroll av minstealder for beviset ja ja
passfoto Vi bruker passfoto som en del av kortproduksjonen ja ja
prøvedata Vi registrerer data om gjennomføring og resultat av eksamen ja ja
kort Vi registrerer prosessdata ifbm. bestilling av kort ja
support Vi registrerer data du sender oss ved support henvendelser

Vi bruker en ekstern betalingsformidler og lagrer ikke kredittkortopplysninger.

kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. GDPR 5.1.c).

Kandidaten registerer selv navn, adresse, mobil, epost, fødselsdato og passfoto. Bevisnr. og prøvedata genereres av administrasjons og test-systemene.

Behandlingsgrunnlag

Sluttbrukeren gir samtykke til registrering av navn, adresse, mobil, epost, fødselsdato og passfoto. Jf. GDPR 6.1.a.

Generering og lagring av bevisnummer gjøres for å ha kontinuitet med tidligere praksis. Jf. GDPR 6.1.f.

Prøvedata lagres fordi brukeren har kjøpt et produkt som inkluderer gjennomføring av en prøve. Jf. GDPR 6.1.b.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi overfører data som skal preges på plastkort til trykkeriet som utfører denne oppgaven for oss.

Sikring av personopplysninger

Kjernevirksomheten vår omhandler personopplysninger som blir registrert og behandlet. Norsk Test har et mål om trygg beghandling av personopplysninger gjennom å sikre konfidensialitet, integritet (jf. Gdpr 5.1.f) og tilgjengelighet og oppfylle de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift og interne retningslinjer. Det er et sentralt punkt i vernet av personopplysninger at kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. Gdpr 5.1.c).

Konfidensialitet

Uvedkommende skal ikke ha tilgang til personopplysninger. Kun ansatte i Norsk Test som har behov for adgang til data i forbindelse med jobbfunkjsoner vil ha tilgang, og kun tilgang til data som er tilstrekkelig for å utføre jobbfunksjonen. Vi benytter https for alle sider ifbm. båtførerregisteret.no.

Integritet

Personopplysninger som lagres skal være korrekt og konsistent, og alle endringer skal være sporbare. I alle systemene Norsk Test a.s har og benytter seg av logges aktivitet automatisk.

Tilgjengelighet

Alle systemene til Norsk Test a.s har en garantert oppetid på 99.95 %.

Kontaktinformasjon

Databehandler

Norsk Test er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgiving. Dette gjelder spesielt personopplysningsloven og den nye versjonen av denne (vedtatt 22. mai 2018) som gir deg rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger. For at politiet skal kunne utøve sine lovpålagte oppgaver har du kun begrenset adgang til å slette opplysninger om deg fra Båtførerregisteret.

Norsk Test as
9917 Kirkenes
support@datakortet.no