I0ZNafy6CcCCkZTvQvNvDJ3US7JrujgTRNsZyj3pU5DqqnpCVmTyrzdRZFkNycVS

Registrering og kjøp av Solarieprøven

Solarieprøven er en obligatorisk sertifisering for de som omfattes av kravet i strålevernforskriften. Solarieprøven består av 35 flervalgsspørsmål som besvares i løpet av 45 minutter.

Pris på produktet: 1 720,-