vBWacCuqA0HHJXH8fonR6PP7AS09A8XiUFuzK8zYM2S60NCzuLrwWxwtxHXxc3YS

Registrering og kjøp av Solarieprøven

Solarieprøven er en obligatorisk sertifisering for de som omfattes av kravet i strålevernforskriften. Solarieprøven består av 35 flervalgsspørsmål som besvares i løpet av 45 minutter.

Pris på produktet: 1 720,-