w9D2r0uYeCncLmsrawMss5uzxLu86WvS

Solarieprøven

Det er for øyeblikket problemer med å starte Solarieprøven på testsenter. Ta kontakt med Norsk Test as på telefon 78 97 35 00 eller post@norsktest.no så hjelper vi deg.

Før testen startes må personalia være registrert på Min side på solarieprøven.no


Denne startknappen skal kun brukes for Solarieprøven.

Solarieprøven

Har kandidaten glemt passordet får man nytt her.

Testlederiformasjon

Aldersgrense

Det er ingen aldersgrense for når man kan avlegge Solariumsprøven. Godkjenningsbeviset har en utløpsdato som er 5 år etter bestått prøve. Hvis man er 16 år når du avlegger prøven, vil bevisets gyldighet løpe to år før kandidaten får dette utstedt og har lov til å jobbe i solariet. Godkjenningsbevis blir utstedt til kandidater over 18 år, som har bestått Solarieprøven. Kandidater under 18 år vil automatisk motta sitt Godkjenningsbevis ved fylte 18 år.

Eksamensgebyr

Eksamensgebyret til Solarieprøven betales på Solarieprøven.no. Pålogging til prøve og opplæring sendes på SMS til telefon som spesifiseres av kandidaten.

Eksamensoppgaven

Eksamen består av 35 oppgaver. Kandidater har 45 minutter til å besvare eksamensoppgaven. Kandidaten får et varsel når det er 5 minutter igjen av prøven.

Hjelpemidler

Ingen

Krav til bestått

For å bestå Solarieprøven kreves 75 % i totalt resultat

Gjennomføring av testen

Testen kan kun startes fra denne siden. Du kan ikke bruke ordinær startknapp for Datakorttester. Det anbefales å gjennomføre demotesten før eksamen! Testleder må først logge på PC-er som skal benyttes til Solarieprøven. Før innlogging må kandidaten ha registrert personalia (navn, adresse og fødselsdato) Min side på Solarieprøven.no. Dette kan selvsagt også redigeres etter prøven er avlagt.

Resultatbildet

I resultatbildet presentert umiddelbart etter at testen er avsluttet, vil kandidaten få informasjon om bestått eller ikke-bestått resultat. Resultatbildet viser også prosentfordelingen innenfor de emnene som utgjør Solarieprøven.

Passbilder

For å få utstedt bevis må det lastes opp et passbilde av kandidatene. Kandidaten må selv laste opp bilde på «Min side» på solarieprøven.no

Ved bestått resultat

Ved bestått resultat, registrert personalia og opplastet bilde, vil kandidaten få tilsendt et bevis i bankkortformat. Normalt tar dette 2-4 uker.

Kontinuasjonsprøve

Ved 2 ikke bestått resultat samme dag, er kandidaten ilagt 1 dagers karantene. Du som Testleder stopper kandidaten ved to forsøk, og lar kandidaten ta de siste forsøkene en annen dag. Kandidaten logger på med pålogging som ved førstegangseksamen. Hvis kandidaten har brukt 4 testforsøk, må han kjøpe ny testpakke.

Support

Oppdaterte informasjon finnes på Testledersidene. Ved behov ta kontakt på telefon 78 97 35 00 eller post@norsktest.no